น้ำตกโผงโผง01 Aug 2017

·  น้ำตกโผงโผงเป็นที่ตั้งที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว ที่ ทข.1 (น้ำตกโผงโผง) ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี ห่างจากน้ำตกทรายขาวประมาณ 18 กิโลเมตร เป็นน้ำตกที่เกิดจากยอดเขานางจันทร์ มีความสูงประมาณ 80 กิโลเมตรบริเวณน้ำตกร่มรื่นไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ อากาศเย็นสบายเหมาะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ และตั้งแค้มป์หรือค่ายพักแรม

การเดินทาง

 จากตัวอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เส้นทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 409  (ปัตตานี-ยะลา) ถึงสามแยกนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ระยะทางประมาณ 28 กิโลเมตร จากนั้นเดินทางต่อโดยใช้เส้นทาง (สายนาประดู่-ทรายขาว) เข้าสู่อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว ระยะทาง 7 กิโลเมตร

ที่มา http://pattani.dnp.go.th