มัสยิดกลางจังหวัดนราธิวาส07 Aug 2017

มัสยิดกลางจังหวัดนราธิวาส

ตั้งอยู่ที่บ้านบางนรา ก่อนถึงหาดนราทัศน์ เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจของชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม มัสยิดกลางนราธิวาสนี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2524 เป็นมัสยิดกลางประจำจังหวัดแห่งที่ 2 สร้างเป็นอาคาร 3 ชั้น แบบอาหรับ ชั้นล่างจะเป็นห้องประชุมใหญ่ ห้องทำละหมาดอยู่ 2 ชั้นบน ยอดเป็นโดมขนาดใหญ่ มีหอสูงสำหรับส่งสัญญาณอาซานเรียกชาวมุสลิมเข้ามาละหมาด

ข้อมูลติดต่อ : ตำบล บางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000

การเดินทาง :มัสยิดกลางประจำจังหวัดนราธิวาส ที่ตั้ง ตั้งอยู่บริเวณหัวถนนพิชัยบำรุง เชิงสะพานปรีดาใกล้กับหาดนราทัศน์ อำเภอนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

ที่มา: http://news.muslimthaipost.com/news/26309

ที่มาของรูป: https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA/397206110290292?hc_ref=PAGES_TIMELINE&rf=213323255443654