ผาพญางู01 Aug 2017

·  ผาพญางูเป็นการสร้างสรรค์โดยธรรมชาติ ผาหินมีลักษณะคล้ายหัวงูใหญ่ที่คอยปกป้องดูแลผืนป่าเทือกเขาสันกาลาคีรี โดยได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี (ว่าที่ ร.ต.เลิศเกียรติ วงศ์โพธิพันธ์) เป็นผู้ตั้งชื่อผาหินดังกล่าว ว่า "ผาพญางู" ตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางขึ้นจุดชมวิวเขาหินช้าง

การเดินทาง

 จากตัวอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เส้นทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 409  (ปัตตานี-ยะลา) ถึงสามแยกนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ระยะทางประมาณ 28 กิโลเมตร จากนั้นเดินทางต่อโดยใช้เส้นทาง (สายนาประดู่-ทรายขาว) เข้าสู่อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว ระยะทาง 7 กิโลเมตร

ที่มา http://pattani.dnp.go.th