โรงแรม ชล อินเตอร์07 Aug 2017

โรงแรม ชล อินเตอร์

https://thai.tourismthailand.org

  ชลบุรีเป็นจังหวัดทางชายฝั่งภาคตะวันออกของไทย โรงแรมชลอินเตอร์เป็นโรงแรมมาตรฐานสากลซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรีเป็นประตูสู่ชายฝั่งตะวันออก โรงแรมประกอบด้วยห้องพัก148 ห้อง, ห้องอาหาร 2 ห้อง, เบเกอร์รี่ และห้องประชุม 7ห้อง ด้วยที่ตั้งอันเป็นจุดเด่น จากการผสมผสานระหว่างเมืองแห่งการท่องเที่ยวและการประกอบธุรกิจและต่อเนื่องกันตั้ง แต่อมตะนครบ่อวิน และท่าเรือน้ำลึกแฉลมฉบัง

ที่ตั้ง : 934 ถ.สุขุมวิท ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทรศัพท์ : 074 262 909

การเดินทาง เดินทางจากกรุงเทพฯเพียง 45 นาที และง่ายต่อ การเดินทาง ต่อไปยังหาดบางแสนหรือพัทยาด้วย

ที่มา : https://thai.tourismthailand.org