น้ำตกทรายขาว01 Aug 2017


เป็นที่ตั้งที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เป็นน้ำตกที่ไหลลงมา

จากหน้าผาสูงประมาณ 40 เมตร ไหลจากยอดเขานางจันทร์ สายน้ำไหลลงตามหุบเขาลงสู่ที่ราบเบื้องล่างคดเคี้ยวหลดหลั่นลงมาเป็นชั้น ๆ ซึ่งบางตอนเกิดเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ลึก และเป็นหน้าผาสูง ชันมองดูสวยงามรวม 10 ชั้น มีทางเท้าคอนกรีตเดินขึ้นถึงตัวน้ำตก ระยะทางประมาณ 400 เมตร สองข้างทางลำธารมีต้นไม้ขึ้นปกคลุมตลอดทางเดิน บรรยากาศร่มเย็น

การเดินทาง

 จากตัวอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เส้นทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 409 

(ปัตตานี-ยะลา) ถึงสามแยกนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ระยะทางประมาณ 28 กิโลเมตร จากนั้นเดินทางต่อโดยใช้เส้นทาง (สายนาประดู่-ทรายขาว) เข้าสู่อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว ระยะทาง 7 กิโลเมตร

ที่มา http://pattani.dnp.go.th