บ้านสวนศิลป์ไทยสบาย07 Aug 2017

บ้านสวนศิลป์ไทยสบาย

บ้านสวนศิลป์ไทยสบาย และศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรบางใหญ่เป็นศูนย์การถ่ายทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ผสมผสาน งานศิลปกรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบดั้งเดิม (สวนผลไม้เมือง นนท์)

ข้อมูลติดต่อ : 59/7 ม.หมู่ 8 ซ.ซอย วัดศรีราษฎร์ ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทรศัพท์ : 0-2921-5175

การเดินทาง : จากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่จังหวัดนนทบุรี ใช้ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตรงไปทางวัดสวนแก้ว แล้วให้เข้าซอยวัดศรีราษฎร์ อีกประมาณ 100 เมตร อาร์ตติสสปาแอนด์โฮมสเตย์ อยู่ด้านหลังศูนย์ส่งเสริมเชิงเกษตร

ที่มา: https://thai.tourismthailand.org/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2-Artist-Spa-and-Homestay--1744