วัดเสาธงทอง07 Aug 2017

วัดเสาธงทอง

หากพูดถึงเจดีย์ที่สูงที่สุดในอำเภอปากเกร็ดแน่นอนว่าต้องเป็นเจดีย์ที่ "วัดเสาธง" ซึ่งอยู่บริเวณหลังโบสถ์เป็นเจดีย์ย่อมุมสิบสองตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่มีเจดีย์องค์เล็กเป็นบริวารโดยรอบอีก 2 ชั้นด้านข้างโบสถ์ยังมีเจดีย์องค์ใหญ่อีก 2 องค์องค์หนึ่งเป็นเจดีย์ทรงระฆังกลมอีกองค์มีฐานเหลี่ยมส่วนองค์ระฆังทำเป็นทรงกลมสูงวัดเสาธงทองเป็นศิลปะสมัยอยุธยาเดิมชื่อ "วัดสวนหมาก"วัดตั้งอยู่ริมแม่น้ำอากาศสดชื่นและแวดล้อมไปด้วยแมกไม้จึงได้บรรยากาศของความสงบร่มเย็นในอดีตจึงเป็นสถานที่ที่มีพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์นิยมมาพักผ่อนกันมากดังปรากฏเมื่อพ.ศ.2440 พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จฯมาประทับแรมที่วัดนี้ 1 ราตรีและได้เสด็จฯไปนมัสการพระประธานในอุโบสถจากนั้นทอดพระเนตรการปั้นโอ่งปั้นอ่างที่โรงปั้นโอ่งก่อนเสด็จฯที่ประทับแรมภายหลังพระองค์เสด็จฯมาถวายผ้าพระกฐินที่วัดนี้อีกครั้งนอกจากนี้วัดเสาธงทองยังเป็นที่ตั้งโรงเรียนประถมแห่งแรกของอำเภอปากเกร็ดอีกด้วย

ข้อมูลติดต่อ : ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

การเดินทาง :นั่งรถโดยสารสายที่ผ่านท่าน้ำปากเกร็ด ให้ลงรถที่ป้ายโรงหนังเมเจอร์ฮอลลีวูด แล้วนั่งรถจักรยานยนต์ รับจ้าง ไปที่ท่าเรือวัดสนามเหนือหรือวัดกลางเกร็ด ค่าโดยสารประมาณ 10 บาท

ที่มาของข้อมูลและรูป : https://goo.gl/4RDNNm