โฮมสเตย์ห้วยทรายขาวลำพูน07 Aug 2017
โฮมสเตย์ห้วยทรายขาวลำพูน

(ภาพจาก แฟจเพจโฮมสเตย์ห้วยทรายขาวลำพูน)

  โฮมสเตย์ห้วยทรายขาวลำพูนที่ไม่ใช่แค่ที่พัก แต่มีกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยวนั้นตั้งแต่การศึกษาดูงาน และแสวงหาความรู้ ด้วยกิจกรรมที่เป็นการแสดงถึงภูมิปัญญาพื้นบ้าน, วิถีชาวบ้าน และวัฒนธรรมชุมชน เช่น การเดินป่าและพักแรมในป่าศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศน์ ส่องกล้องดูนก และสัตว์ป่า ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงแปลงผักเกษตรปลอดสารพิษ ตลอดจนการรับประทานอาหารแบบขันโตกพร้อมรับชมการแสดงดนตรีพื้นบ้าน โดยกิจกรรมทั้งหมดอยู่ภายใต้สโลแกนว่า “กินอิ่ม นอนอุ่น หลับสบาย”

  ตั้งอยู่ที่ 48/1 หมู่ 6 บ้านท่าป่าเปา ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

  โทร. 089 265 2714

  เว็บไซต์ http://www.huaysaikao-homestay.com/