เกาะเกร็ด07 Aug 2017

เกาะเกร็ด

หมู่บ้าน OTOP ต้นแบบของภาคกลางแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยมอญ ซึ่งได้สืบทอดกันมายาวนาน ย้อนไปในอดีตเมื่อพ.ศ.2265 สมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระแห่งกรุงศรีอยุธยาได้มีการขุดคลองลัดแม่น้ำเจ้าพระยาตรงส่วนที่เป็นแหลมเรียกว่า คลองลัดเกาะเกร็ดน้อยต่อมากระแสน้ำเปลี่ยนทิศทางแรงขึ้นเซาะตลิ่งทำให้คลองขยายแผ่นดินตรงแหลมจึงกลายเป็นเกาะเรียกกันว่าเกาะศาลากุนหลังจากพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้เอกราชจากพม่าจึงโปรดให้ชาวมอญเข้ามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณนี้ต่อมาเมื่อมีการตั้งอำเภอปากเกร็ดขึ้นเกาะศาลากุนจึงมีฐานะเป็นตำบลเรียกกันว่าตำบลเกาะเกร็ดดังนั้นจึงได้เรียกพื้นที่นี้ว่า "เกาะเกร็ด" เกาะกลางน้ำแห่งนี้มีจุดหมายให้ท่องเที่ยวด้วยกันหลายแห่งเช่นวัดโบราณสมัยอยุธยาร้านเครื่องปั้นดินเผาเล็ก ๆ น่ารักและราคาถูกไปจนถึงพิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาและเครื่องปั้นทางศิลปะแขนงต่าง ๆ ยังมีกิจกรรมสนุก ๆ ในเลือกทำเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นปั่นจักรยานรอบเกาะเดินเลือกซื้อของฝากพวกเครื่องปั้นดินเผาแวะชิมทอดมันหน่อกะลาข้าวแช่และคะนอนจินที่เป็นอาหารชาวมอญโบราญรวมถึงขนมไทยอย่างกะละแมก่อนปิดท้ายโปรแกรมด้วยการนั่งเรือกินลมชมทัศนียภาพรอบเกาะเกร็ดกันแบบสบายอารมณ์


ข้อมูลติดต่อ : ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

การเดินทาง :ลงเรือข้ามฟากได้ที่ท่าเรือวัดสนามเหนือและท่าเรือวัดกลางเกร็ด มีเรือบริการระหว่างเวลา 05.00-21.30 น.

ที่มาของข้อมูลและรูป: https://goo.gl/jNCRMZ