UMONG อุโมงค์ โฮมสเตย์07 Aug 2017
UMONG อุโมงค์ โฮมสเตย์

(ภาพจาก แฟนเพจ UMONG อุโมงค์ โฮมสเตย์ )

  โฮมสเตย์เมืองเหนือ ที่ "อุโมงค์" นั่งรถจากสนามบินเชียงใหม่มาแค่ 20 นาที ขอให้สนุกกับเปิดประสบการณ์ใหม่ ที่คุณจะลืมไม่ลง

  ตั้งอยู่ที่ 185 หมู่ 2ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

  โทร. 083 766 5150