แก่งคุดคู้07 Aug 2017

แก่งคุดคู้

“แก่งคุดคู้” คือแก่งหินขนาดใหญ่ขวางกั้นอยู่กลางลำน้ำโขงทำให้เกิดกระแสน้ำเชี่ยวไหลผ่านแก่ง ในช่วงฤดูแล้ง (ประมาณเดือน ก.พ. - พ.ค.) ระดับน้ำในแม่น้ำจะลดลงต่ำจนทำให้ก้อนหินน้อยใหญ่รวมถึงหาดทรายซึ่งเคยจมอยู่ใต้สายน้ำโผล่ขึ้นมาอวดลวดลายอันงดงามให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชม ส่วนในช่วงฤดูฝน - ฤดูหนาว (ประมาณเดือน มิ.ย. - ม.ค.) ระดับน้ำในแม่น้ำโขงจะสูงขึ้นกลืนกินแก่งหินและหาดทรายส่วนใหญ่ให้จมอยู่ภายใต้สายน้ำไปจนเกือบหมด แต่คุณก็จะสามารถพบกับภาพประทับใจของมวลหมู่เมฆและสายหมอกซึ่งล่องลอยคลอเคลียอยู่เหนือยอดเขาและราวป่าริมสองฝั่งน้ำได้แทน

  ตั้งอยู่ที่ ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย