เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง07 Aug 2017
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง


ภาพจาก แฟนเพจ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง

  ภูหลวงมีความหมายว่าเขาที่สูงใหญ่หรือมีความหมายถึงภูเขาของพระเจ้าแผ่นดินก็ได้ นับเป็นสิริมงคลนามที่บรรพบุรุษได้ตั้งชื่อไว้ เกิดจากการยกตัวของพื้นผิวโลก และดินส่วนที่อ่อนถูกพัดพาลงสู่พื้นที่ส่วนต่ำ คงเหลือหินซึ่งเป็นโครงสร้างส่วนที่แข็งไว้เป็นภูเขาจุดเด่นที่สำคัญของที่แห่งนี้คือ อุณหภูมิของอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปีเป็นแหล่งที่มีพืชพรรณไม้ในที่สูงที่อุดมสมบูรณ์มาก มีกล้วยไม้ป่ามากกว่า 160 ชนิด มีพืชพรรณ ไม้ที่หายากหรือมีที่ภูหลวงเพียงแห่งเดียวหรือพืชพรรณไม้ที่ไม่ค่อยจะพบเห็น

  ตั้งอยู่ที่ ตำบลเลยวังซ้าย อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

  โทร. 042801955