เมืองเก่าเชียงคาน07 Aug 2017

เมืองเก่าเชียงคาน

เชียงคาน เมืองเก่าเชียงคาน เป็นเมืองแห่งความเงียบสงบ ดำเนินวิถึชีวิตแบบเรียบง่าย บ้านเรือนส่วนใหญ่เป็นเรือนแถวบ้านไม้สองชั้น ปลูกติดเรียงรายเรียบริมฝั่งแม่น้ำโขง ยามเช้านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมใส่บาตรข้าวเหนียว และปั่นจักรยานเที่ยวชมเมืองเก่าเชียงคาน ชมวิถีการทำผ้าห่มนวมฝ้ายด้วยมือ ลงเรือชมวิถีชีวิตชาวไทยลาว ยามเย็นชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า และเดินเที่ยวชมร้านค้า และขายของที่ระลึกตลอดแนวถนน แวะ อาหารพื้นเมืองที่น่าสนใจข้าวปุ้นน้ำแจ่ว ข้าวเปียกเส้น

  ตั้งอยู่ที่ อ.เชียงคาน จ.เลย