ภูหนาวโฮมสเตย์07 Aug 2017
ภูหนาวโฮมสเตย์


ตั้งอยู่ที่ ตำบล น้ำหนาว อำเภอ น้ำหนาว เพชรบูรณ์ 67260 บรรยากาศสวยงาม อากาศบริสทุธิ์ทั้งยังสามารถ สัมผัสอากาศหนาวได้ตลอดทั้งปี บริการกางเต้นท์ อาหารเครื่องดื่มและที่พักแบบโฮมสเตย์ แบบสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด โทร 0819703600

ที่มาภาพ ภูหนาวโฮมสเตย์ อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์