มาตุลีโฮมสเตย์07 Aug 2017
มาตุลีโฮมสเตย์

มาตุลีโฮมสเตย์วิถีชุมชน  ที่อยู่: 31 หมู่ 7, ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์, 67270 ลักษณะของบ้านพัก พักรวมกับชาวบ้าน กิน อยู่อย่างเป็นกันเอง แบบฉันท์พี่ฉ้นท์น้อง และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีธรรมชาติ ชมวิถีชีวิตของชุมชน  โทร. 087-9018502

ที่มาภาพ มาตุลีโฮมสเตย์วิถีชุมชน