อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ07 Aug 2017

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ


อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เป็นโบราณสถานสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์ อุทยานมีพื้นที่ครอบคลุมโบราณสถานในเมืองเก่าศรีเทพ เดิมมีชื่อว่า "เมืองอภัยสาลี" ถูกค้นพบเมื่อสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเสด็จไปตรวจราชการมณฑลเพชรบูรณ์ และได้ทรงเรียกเมืองนี้เสียใหม่ว่า "เมืองศรีเทพ" เมื่อปี พ.ศ. 2447-2448 เมืองโบราณศรีเทพนี้มีลักษณะเป็นเมืองซ้อนเมืองขนาดใหญ่ ที่ตั้งของเมืองอยู่ในชุมทาง
ที่สามารถติดต่อกับภาคอื่น ๆ ได้สะดวก ดังนั้นจึงได้รับอิทธิพลทางศิลปวัฒนธรรมจากอาณาจักรข้างเคียง
มาผสมผสาน เช่น 
ศิลปะทวารวดีศิลปะขอม เป็นต้น เมืองศรีเทพสร้างขึ้นในยุคของขอมเรืองอำนาจ ซึ่งคาดว่ามีอายุไม่ต่ำกว่า 1,000 ปี

การเดินทาง

การเดินทางโดยรถยนต์

1.จากกรุงเทพฯ ประมาณ 227 กม. ห่างจากอำเภอวิเชียรบุรี ประมาณ 25 กม.และห่างจากอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 117 กม. ริมทางสายสระบุรี-หล่มสัก ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21แยกขวามืออีก 8 กิโลเมตรจะถึงแยกขวาเข้าอุทยานประวัติศาสตร์เมืองศรีเทพ ระยะทาง 1 กม.

ข้อมูลติดต่อ

ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ เพชรบูรณ์ 67170

โทรศัพท์088 858 1290