ต้นน้ำ07 Aug 2017

ต้นน้ำ

เป็นศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ (อาคารต้นน้ำ)ของสถาบันราชภัฏนครสวรรค์ ห้องพักมีทั้งเตียงคู่และห้องสำหรับครอบครัว

ข้อมูลติดต่อ: สถาบันราชภัฎนครสวรรค์ ถนนสวรรค์วิถี อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

การเดินทาง: โรงแรมต้นน้ำ ตั้งอยู่บริเวณภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บนถนนสรรรค์วิถี

ที่มา : https://thai.tourismthailand.org/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81/%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3--6430

ที่มาของรูป: https://thai.tourismthailand.org/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81/%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3--6430