สวนเพชร ทับลานโฮมสเตย์01 Aug 2017
ตั้งอยูที่ ตำบล บุพราหมณ์ อำเภอ นาดี ปราจีนบุรี 25220  ได้ชื่อว่าเป็นเมืองสองอุทยาน เพราะอยู่ระหว่างกลาง อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และอุทยานแห่งชาติทับลาน พื้นที่แห่งมรดกโลก ไม่เพียงอากาศที่แสนบริสุทธิ์ ที่นี่ยังเหมาะกับ ผู้ที่ต้องการความเงียบสงบ ความเรียบง่าย ในแบบวิถีเกษตรพอเพียง และความเป็นกันเอง ของชาวบ้านในพื้นที่โครงการพระราชดำริ มีจักรยานให้ปั่นชมสวนด้วย  ติดต่อโทร 081 845 1252