โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ07 Aug 2017

โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริ  ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

ตั้งอยู่ที่ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยพระองค์ทรงเล็งเห็นว่า สัตว์ทะเลในน่านน้ำเริ่มมีจำนวนลดลงและการออกเรือของชาวประมงแต่ละครั้งเริ่มไม่คุ้มทุน จึงมีพระราชดำริให้แก้ไขปัญหานี้ ให้ชาวประมงหันมาทำประมงทางเลือก และทำฟาร์มชายฝั่งทะเล ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนด้านต้นทุนการทำมาหากิน 

ในโครงการนี้จะมีการจำลองการทำฟาร์มทะเล เพื่อหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตชาวประมง รวมถึงมีศูนย์เพาะพันธ์ สาหร่ายพวงองุ่น ที่สามารถทำรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ได้อีกด้วย  ซึ่งเราสามารถติดต่อเข้าไปศึกษาเรียนรู้วิธีการทำได้ มีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด