เรียนรู้อยู่กับธรรมชาติ – โครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี07 Aug 2017

เรียนรู้อยู่กับธรรมชาติ – โครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลสามพระยา  อ.ชะอำ ดำเนินงานภายใต้มูลนิธิชัยพัฒนา  สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาด้านการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม  โดยข้างในจะมีสวนสมุนไพรและสวนผลไม้ มีการจัดการตามองค์ความรู้แบบเศรษฐกิจพอเพียง  นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการทำลูกประคบสำหรับนวดคลายเส้นข้างในเต็มไปด้วยสมุนไพรกลิ่นหอมและมีสรรพคุณทางการรักษา รวมถึงมีการสาธิตทำยาหม่องสมุนไพร ที่นี่จะทำให้เราเรียนรู้ในการปรับตัวปรับวิถีของตัวเองให้ช้าลง และทำให้สุขภาพดีได้โดยไม่ต้องพึ่งพายาหมอด้วย