อุทยานแห่งชาติเขาหลวง07 Aug 2017

อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

ท่ามกลางป่าดงดิบชื้นรกทึบแห่งเทือกเขานครศรีธรรมราชอันสลับซับซ้อน คือที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติเขาหลวง ซึ่งยังคงความอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะป่าเฟินโบราณและกล้วยไม้หายากนานาชนิดของโลก ป่าผืนนี้เป็นต้นน้ำของเขาหลวง ยอดเขาสูงสุดในภาคใต้ของไทย ใจกลางป่าดงดินวื้นอับรกของเขาหลวงนี้เองที่ได้ให้กำเนินเฟินโบราณหลายชนิดซึ่งเหลือรอดมาจนถึงยุคปัจจุบัน

ข้อมูลการติดต่อ : หมู่ที่ 4 ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80230 โทร 075-30 9047

การเดินทาง : จากตัวเมืองนครศรีธรรมราชห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 800 กิโลเมตร สามารถเดินทางได้ทั้งทางเครื่องบิน รถไฟ และรถยนต์ ส่วนการเดินทางไปอุทยานแห่งชาติเขาหลวงนั้นเริ่มจากตัวเมืองนครศรีธรรมราช ใช้เส้นทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4015 ไปทางอำเภอลานสกา ประมาณ 20 กิโลเมตร จะมีป้ายขนาดใหญ่ “อุทยานแห่งชาติเขาหลวง” ทางขวามือ เดินทางต่อไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตรเศษก็จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติ (น้ำตกกะโรม)

ที่มา: https://goo.gl/n3nQD3

ที่มาของรูป: https://www.facebook.com/Khaoluang/