เขาเหมน รีสอร์ท07 Aug 2017

เขาเหมน รีสอร์ท

เขาเหมนรีสอร์ท อยู่ในท่ามกลางธรรมชาติ มีแม่นัำ สวนผลไม้ วิถ๊เกษตรชาวบ้าน เช่น ทุเรียน เงาะ ลองกอง สวนยางพารา พืชล้มลุกอื่นๆ อยู่ท่ามกลางเขาเหมน เงียบสงบ น่าพักอาศัย

ข้อมูลการติดต่อ : เลขที่ 147 หมู่ 10 ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

การเดินทาง : การเดินทางจากอำเภอทุ่งสงไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ขาขึ้นกรุงเทพ ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร แยกเข้าอำเภอนาบอนระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ถึงบ้านคลองจัง จะพบทางแยกเข้าไปน้ำตก ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร

ที่มา : https://thai.tourismthailand.org/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%99-%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97--6903

ที่มา: https://www.facebook.com/KhaoMen/