โก๋กาแฟ ลำปาง07 Aug 2017

โก๋กาแฟ ลำปาง

( ภาพจาก แฟนเพจโก๋กาแฟ ลำปาง )

  โก๋กาแฟ ธรรมดา เป็นพิเศษ Go+ Cafe' Lampangร้านกาแฟเล็กๆ กับโรงคั่วกาแฟเล็กๆ ตั้งใจทำสิ่งเล็กๆ ให้ดีที่สุดในทุกๆ วัน

  ตั้งอยู่ที่ ถนนฉัตรไชย อ.เมือง อำเภอเมืองลำปาง

  โทร. 054 218 828