อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่01 Aug 2017ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ตั้งอยู่ในเขตอำเภอนาดี อำเภอกบินทร์บุรี อำเภอประจันตคาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี  เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้หลากหลายชนิด มีสัตว์ป่า นกป่า แมลงและผีเสื้อ อาศัยอยู่ ถือเป็นผืนป่ามรดกโลก ที่ได้รับสมญานามว่าเป็น "อุทยานมรดกของกลุ่มประเทศอาเซียน" มีสัตว์ที่สำคัญได้แก่ ช้าง เสือ ชะนี กวาง และหมูป่า  มีน้ำตกใหญ่อลังการที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเยี่ยมเยือน หากเดินทางมาจากฝั่งปราจีนบุรี จะมีสถานที่ท่องเทีร่ยวคือ จุดชมวิว กม.30 เป็นจุดชมวิวที่จะเห็นเทือกเขาสลับซับซ้อนงดงามมาก นอกจากนี้ยังเป็นจุดถ่ายภาพนกที่สวยงามอีกจุดหนึ่งด้วย

การเดินทาง

การเดินทางโดยรถยนต์

ถนนพหลโยธินผ่านรังสิต ผ่านหนองแค 305 แล้วเปลี่ยนไปใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 (ถนนสุวรรณศร) ผ่านตัวเมืองนครนายกถึงสี่แยกเนินหอม หรือวงเวียนนเรศวรก่อนเข้าตัวเมืองปราจีนบุรีเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวง จังหวัดหมายเลข 3077 (ถนนปราจีนบุรี – เขาใหญ่) ถึงด่านตรวจเนินหอม ถนนเริ่มเข้าสู่ป่าและไต่ขึ้นที่สูง รวมระยะทางประมาณ 160 กิโลเมตร

ข้อมูลติดต่อ

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  ตู้ปณ. 9 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

ฝ่ายบริหาร : 086-0926527 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว: 086-0926529

ด่านตรวจศาลเจ้าพ่อ : 086-0926531 ส่องสัตว์กลางคืน : 081-0639241