กาดกองต้า07 Aug 2017
กาดกองต้า

แฟนเพจ ถนนคนเดิน กาดกองต้า ลำปาง

กาดกองต้า หรือ ตลาดจีน ในคำล้านนานั้น เมื่อแปลกาดกองต้าตามตัวเลย จะมีความหมายว่า ตลาดถนนท่าน้ำ เป็นตลาดโบราณของคนลำปางที่มีอายุมากกว่า 100 กว่าปี ตั้งอยู่ริมแม่น้ำวัง เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2420 ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ในอดีตนั้นเป็นท่าเรือขนถ่ายสินค้าทางภาคเหนือ และศูนย์กลางการค้าไม้ที่มีพ่อค้าจากทั้งพม่า จีน และยุโรปมาค้าขายกันมากมาย และได้ชื่อว่าตลาดจีนเพราะมีพ่อค้าเป็นชาวจีนจำนวนมากนั่นเอง เสน่ห์ของกาดกองต้าก็คือตึกรามบ้านช่องที่ผสมผสานทั้งเรือนล้านนา, จีน, พม่า หรือเรือนขนมปังขิงแบบฝรั่งเศส

  ตั้งอยู่ที่ ถนน ตลาดเก่า ตำบล สวนดอก อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง