พิพิธภัณฑ์หอยหินโบราณ 150 ล้านปี04 Aug 2017

พิพิธภัณฑ์หอยหินโบราณ 150 ล้านปี

และซากฟอสซิลไดโนเสาร์ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเรื่องราวความรู้ทางด้านธรรมชาติและธรณีวิทยาของจังหวัดหนองบัวลำภูที่เป็น แหล่งค้นพบที่สำคัญควรค่าแก่การศึกษาของเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภูลักษณะของตัวอาคารพิพิธภัณฑ์มีลักษณะเป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีพื้นที่ ประมาณ 60 ตารางเมตร เป็นลักษณะอาคารปูนชั้นเดียวหลังคาสูงเป็นห้องโถงใหญ่ และมีการจัดแสดงภายใน

ที่ตั้ง  :  พิพิธภัณฑ์หอยหินโบราณ 150 ล้านปี และซากฟอสซิลไดโนเสาร์ ตั้งอยู่บ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง

จังหวัดหนองบัวลำภู ตั้งอยู่ภายในเขตสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน ระหว่างถนนสายหนองบัวลำภู – อุดรธานี

หลักกิโลเมตรที่ 10 พื้นที่ดังกล่าวซึ่งมีศาลสมเด็จพระนเรศวรตั้งอยู่บริเวณนั้นด้วย