เกาะเสม็ด



04 Aug 2017

เกาะเสม็ด

พูดถึงจังหวัดระยองแล้ว หากไม่พูดถึงเกาะเสม็ดก็ดูเหมือนว่าจะมาไม่ถึงจังหวัดนี้ เกาะที่เป็นเหมือนแรงบันดาลใจในการสร้างเกาะแก้วพิศดารขึ้นมาในวรรณคดีของสุนทรภู่ เป็นเกาะที่ได้รับความนิยมจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก เหตุที่มีชื่อว่า “เกาะเสม็ด” นั้นเป็นเพราะว่า เกาะนี้มีต้นเสม็ดขาวเป็นจำนวนมาก และชาวบ้านในอดีตได้นำมาใช้ทำไต้จุดไฟ โดยฤดูฝนในเกาะเสม็ดนั้นจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกันยายน โดยไม่ช่วงเดือนพฤษภาคมจะมีมรสุมและคลื่นลมหนัก ในขณะที่เดือนสิงหาคมจะมีฝนตกชุก

  สามารถเดินทางได้โดยการขึ้นเรือบริเวณท่าเรือบ้านเพ ใช้เวลาประมาณ 30 นาทีในการเดินทาง