ทุ่งโปรงทอง04 Aug 2017
ทุ่งโปรงทอง

แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เหมาะสำหรับการเดินชมเพื่อศึกษาธรรมชาติ ทุ่งโปรงทอง ที่เต็มไป ด้วยต้นโปรงขึ้นเบียดกันแน่น ใบโปรงสีเขียวเหลืองอ่อนที่แทรกออกเป็นพุ่มแน่นจนแทบไม่เห็นพื้นด้านล่าง เมื่อใบถูกแสงแดดจะ สะท้อนให้เห็นเป็นสีทองอร่าม เต็มสะพรั่งทั่วท้องทุ่ง ตรงจุดชมวิวกลางทุ่งต้นโปรงนี้ สามารถเห็นวิวได้รอบทิศ เสมือนถูกโอบด้วย ทุ่งสีเหลืองทอง ตัดด้วยขอบสีเขียวเข้มของใบโกงกางที่เป็นพุ่มล้อมอยู่โดยรอบ ถือเป็นจุดชมวิวที่สร้างความตื่นตาประทับใจให้ กับหลายๆ คน ที่ได้มาสัมผัสกับความงดงามของธรรมชาติป่าโปรงทองแห่งนี้

  ตั้งอยู่ที่ บริเวณป่าชายเลนริมปากแม่น้ำประแส อ.แกลง จังหวัดระยอง