อิ่มเพลิ่น สวนผึ้ง04 Aug 2017


( ภาพจาก แฟนเพจ อิ่มเพลิน สวนผึ้ง )

  "อิ่มเพลิน" อิ่มบรรยากาศ อิ่มรสชาติอาหารหลากรส เสริฟ์สดๆในราคาชาวบ้าน สุขสำราญและเป็นกันเอง ตั้งแต่เดินเข้าร้านจน.."อิ่มเพลิน”

  ตั้งอยู่ที่ ตำบล สวนผึ้ง อำเภอ สวนผึ้ง ราชบุรี

  โทร. 081 942 4460