บ้านพักกลางไพร04 Aug 2017

บ้านพักกลางไพร

บรรยากาศที่หาได้ยากในสถานที่พักผ่อนที่ไม่ห่างจากกรุงเทพฯ มากนัก ท่ามกลางบรรยากาศที่บริสุทธิ์ รายล้อมด้วยภูเขา และเดินทางห่างจากตัวเมืองเพียง 10 นาที

ข้อมูลการติดต่อ : 546 หมู่ 10 ถนนปากช่อง-ลำสมพุง ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 โทร 08 1823 0918

ที่มา : https://thai.tourismthailand.org/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3--8923

ที่มาของรูปhttps://www.facebook.com/pg/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3-%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2-428898990502886/about/?ref=page_internal