ผาบุคาโฮมสเตย์04 Aug 2017

ผาบุคาโฮมสเตย์

ชุมชนที่มีประสบการณ์การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงผจญภัย และเป็นสถานที่ จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบทจำนวนหลายครั้ง ประวัติความเป็นมา สืบเนื่องจากสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ขบวนการเสรีไทยได้ใช้พื้นที่ในการติดต่อสื่อสารเป็นแหล่งสะสมและขนถ่ายอาวุธยุทธภัณฑ์ และเสบียง เพื่อใช้ในการต่อสู้กับกองทัพญี่ปุ่น เนื่องจากมีสภาพ พื้นที่ทางภูมิศาสตร์เอื้ออำนวย เป็นแนวหน้าผาทอดยาว มาจากเทือกเขาเพชรบูรณ์จนถึงเขาใหญ่ เช่นเดียวกับถ้ำเสรีไทยที่อุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร จึงให้รหัสพื้นที่ตรงนี้ว่า \"ดอนเมือง\" เพื่อหลบเลี่ยงกองทัพญี่ปุ่นให้เข้าใจคิดว่า คือ บริเวณเขตสนามบินดอนเมือง ปัจจุบัน ที่บริเวณนี้จึงเป็นเหมือนค่ายกำบังทหาร ซึ่งปัจจุบันไม่เหลือร่องรอยเท่าไรนัก

ข้อมูลการติดต่อ : 62 หมู่3 ต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา  เบอร์โทร 089 713 0261

การเดินทาง : ระยะทางจากกรุงเทพฯ – ผาบุคาโฮมสเตย์ 207 กม. ใช้เวลาเพียง 3 ชั่วโมง ก่อนเลี้ยวซ้ายเข้าหมู่บ้านจะมีสะพานลอยปากทางเรือนจำคลองไผ่เป็นจุดสังเกต  ต่อจากนั้นจะมีป้ายบอกทางไปผาบุคาเป็นระยะ ๆ

ที่มา : https://goo.gl/C4n4MA
ที่มาของรูป
: https://goo.gl/UAhBVV