บ้านไร่ริมดอย โฮมสเตย์04 Aug 2017
บ้านไร่ริมดอย โฮมสเตย์

(ภาพจาก แฟนเพจบ้านไร่ริมดอย โฮมสเตย์)

  เรายึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง หลีกหนีสังคมวุ่นวาย หลุดพ้นจากโลกของวัตถุนิยม ใช้ชีวิตกลับสู่ธรรมชาติ ต้องการความสงบมาหาเราได้ที่นี่...บ้านไร่ริมดอย

  ตั้งอยู่ที่ บ้านไร่ริมดอย 136/4 ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จังหวัดราชบุรี

  โทร. 086 666 7172