วัดถ้ำสาริกา04 Aug 2017

วัดถ้ำสาริกา

วัดถ้ำสาริกาแห่งนี้เป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากสิน ในสมัยก่อนที่ยังไม่ได้เป็นวัด ถ้ำแห่งนี้มีชื่อเรียกว่า “ถ้ำตีเหล็ก” เพราะชาวบ้านนิยมมาตีเหล็กที่ถ้ำแห่งนี้ ภายหลังชาวบ้านพบเห็นนกสาริกาอาศัยอยู่ในภายในถ้ำนี้เป็นจำนวนมากจึงเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “ถ้ำสาริกา” ต่อมาได้มีการสร้างปูชนียวัตถุและลงขันกันสร้างบันไดขึ้นถ้ำได้สำเร็จ และได้อุทิศให้กลายเป็นสำนักสงฆ์ ก่อนจะถูกยกฐานะให้กลายเป็นวัดถ้ำสาริกาในภายหลัง ด้วยความเงียบสงบและความสวยงามที่เกิดขึ้นด้วยฝีมือธรรมชาตินี้เอง จึงเหมาะสำหรับการไปเยี่ยมชมและกราบสักการะให้เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

  ตั้งอยู่ที่ ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม ราชบุรี

  เวลาเปิด - ปิด ทุกวัน ตั้งแต่ 08.30 - 17.00 น.