อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม04 Aug 2017
อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม


อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม จังหวัดราชบุรีนี้เกิดขึ้นมาจากความตั้งใจของผู้ก่อตั้งที่มีรากฐานมาจากงานหล่อพระพุทธรูป งานหล่อประติมากรรมแบบต่าง ๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ภายในนั้นเป็นการจัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งที่ผู้ก่อตั้งให้ความนับถือในด้านแนวความคิด ของพระสงฆ์รูปต่าง ๆ, บุคคลสำคัญในประเทศไทย และเรื่องราวในวรรณคดีไทย ที่นอกจากจะนำเสนอออกมาได้มีเอกลักษณ์แล้ว ยังเป็นเหมือนการอนุรักษ์คุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมไทยเอาไว้อีกด้วย อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม เปิดให้บริการทุกวัน โดยวันจันทร์ - ศุกร์ เปิดบริการตั้งแต่ 09.00 - 16.30 น.และวันเสาร์อาทิตย์ เปิดบริการตั้งแต่ 08.30 - 17.00 น.

  ตั้งอยู่ที่ 41/1 หมู่ที่ 3ตำบล วังเย็น อำเภอ บางแพ ราชบุรี

  โทร. 032 381 401

  อัตราค่าเข้าชม   ชาวไทย ผู้ใหญ่ 50 บาทเด็กและพระสงฆ์ 20 บาท

  ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท

ภาพจากแฟนเพจ อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม จ.ราชบุรี