อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว04 Aug 2017
อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว


อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว ครอบคลุมพื้นที่วนอุทยานแก่งเจ็ดแคว และวนอุทยานภูแดงร้อน โดยมีน้ำตกสวยงามที่เกิดขึ้นตามลำน้ำแควน้อย เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ มีพื้นที่ประมาณ 121,779.79 ไร่ หรือ 244 ตารางกิโลเมตร ในท้องที่อำเภอวัดโบสถ์ อำเภอชาติตระการ อำเภอนครไทย และอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกและป่าบริเวณข้างเคียงยังมีสภาพสมบูรณ์มีความเหมาะสมที่จะกำหนดเป็นอุทยานแห่งชาติ

การเดินทาง

การเดินทางโดยรถยนต์

1.จากจังหวัดพิษณุโลก ไปตามทางหลวงหมายเลข 11 ถึงอำเภอวัดโบสถ์ เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 1296 แล้วเลี้ยวขวาตามถนนสายบ้านปากพาน – บ้านแก่งคันนา ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว บริเวณด้านหน้าสันเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมระยะทางประมาณ 72 กิโลเมตร 

ข้อมูลติดต่อ

อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว หมู่ที่ 1 ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160 
โทรศัพท์ : 055 316 605 

ที่มา http://park.dnp.go.th/