เขาสมอแคลง04 Aug 2017
เขาสมอแคลง

เขาสมอแครง หรือเขาสมอแคลง เป็นภูเขาเล็กๆ ในแนว เหนือ-ใต้ ห่าจากตัวเมืองพิษณุโลกประมาณ 17 กิโลเมตร มีความสูงไม่มากนัก สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 30 เมตร มีความสำคัญในด้านโบราณคดีย้อนไปถึงช่วงการสร้างเมืองพิษณุโลก โดยพบโบราณสถาน พระมหาเจดีย์บนยอดเขา และพบโบราณวัตถุมากมาย และพบว่าเคยมีวัดอยู่ในบริเวณเขาสมอแคลงมากถึง 7 แห่ง ปัจจุบันถูกทิ้งเป็นวัดร้างไปหลายแห่ง คงเหลือ สำนักสงฆ์สระสองพี่น้อง วัดราชคีรีหิรัญยาราม โรงเจไซทีฮุกตึ๊ง วัดเขาสมอแคลง
(พระพุทธบาท) ตลอดเวลาที่ผ่านมามีความพยายามศึกษาค้นคว้า ความเป็นมาของภูเขาเล็กๆ ลูกนี้
โดยข้อมูลจากพงศาวดารและตำนานรวมทั้งนิทานเรื่องเล่าสืบต่อกันมาพร้อมกับหลักฐานทางโบราณคดี

การเดินทาง

การเดินทางโดยรถยนต์

1. เดินทางไปอำเภอวังทอง จ.พิษณุโลก บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 14 ริมถนนพิษณุโลก-หล่มสัก  
ก่อนถึงตัวอำเภอวังทอง ประมาณ 3 - 4 กิโลเมตร

ข้อมูลติดต่อ

ติดต่อสอบถาม พิษณุโลก โทร.0 5525 2742-3, 0 5525 9907, 0 5523 1063

ภาพจากแฟนเพจ วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง