วัดโอกาสศรีบัวบาน04 Aug 2017

วัดโอกาสศรีบัวบาน

วัดโอกาสหรือวัดโอกาสศรีบัวบาน เป็นวัดเก่าแก่คู่เมืองนครพนมและเป็นที่ประดิษฐานพระติ้วและพระเทียมพระพุทธรูปแฝดอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวนครพนมมาแต่โบราณ นอก จากนี้ภายในโบสถ์ยังมีภาพจิตรกรรมที่สวยงามน่าชมด้วยสิ่งน่าสนใจภายในวัด ได้แก่พระติ้วและพระเทียม  เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสององค์ที่มีพุทธลักษณะเหมือนกันทุกประการ แกะสลักจากไม้ตะเคียน ขนาดหน้าตักกว้าง 39 ซม. สูง 60 ซม. ประดิษฐานในบุษบกทรงปราสาทที่ตั้งอยู่ด้านหน้าพระประธานในโบสถ์ พระเทียมอยู่ทางขวามือของพระประธาน ส่วนพระติ้วอยู่ทางซ้ายพระติ้วและพระเทียมมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ

ข้อมูลการติดต่อ : ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

การเดินทาง :อยู่บนถนนสุนทรวิจิตร (ทางหลวงหมายเลข 212) ติดกับตลาดอินโดจีน ตรงข้ามด่านตรวจคนเข้าเมืองนครพนม หากเดินทางมาจากถนนนิตโย (ทางหลวงหมายเลข 22) เมื่อสุดถนนถึงแยกไฟแดงให้เลี้ยวซ้ายไปราว 300 เมตร

ที่มาข้อมูลและรูป : https://thai.tourismthailand.org/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%99--3832