หาดทรายทองศรีโคตรบูร04 Aug 2017

หาดทรายทองศรีโคตรบูร

ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เป็นปรากฎการณ์ทาง ธรรมชาติที่เกิด ขึ้นในช่วงฤดูแล้งประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่แม่น้ำโขงลดระดับเกิดเป็นหาดทรายสวยกลางลำน้ำโขง ยาวหลาย กิโลเมตร ลักษณะเป็นหาดทรายที่มีริ้วลายคล้ายระลอกคลื่น ในส่วนที่เป็นร่องน้ำสามารถมองเห็นพื้นน้ำ สะท้อนแสงสีส้ม ของท้องฟ้า ในยามเช้า  หากวันใดที่แม่น้ำโขงลดลงต่ำมาทำให้เกิดหาดทรายกว้างหนาขึ้นสามารถลงไปเดินเล่นบนหาดทราย  หาดทรายทองอยู่ตรงข้ามกับที่ทำการแขวงคำม่วน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อน หย่อนใจ และชม ความงามของธรรมชาติโดยนักท่องเที่ยวและชาวจังหวัดนครพนมเองนิยมที่จะมาเดินเล่นกินลมชมวิวฝั่งประเทศลาว หากมาเที่ยวในช่วงฤดูหนาวจะได้รับลมเย็นซึ่งพัดมาจากทางฝั่งลาว

ข้อมูลการติดต่อ : ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองนครพนม นครพนม 48000

การเดินทาง :ทางรถยนต์เริ่มต้นจากศาลากลางจังหวัดตามถนนอภิบาลบัญชา เลี้ยวซ้ายไปตามถนนราชทัณฑ์ เลี้ยวขวาไปตามถนนสุนทรวิจิตร ซึ่งเป็นถนนเรียบโขง ผ่านโรงแรมนครพนมริเวอร์วิว เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 212 ถึงสวนสาธารณะหาดทรายทองศรีโคตรบูร

ที่มา: http://www.paiduaykan.com/province/Northeast/nakhonphanom/hadsaithong.html