เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์04 Aug 2017

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เป็นเขื่อนแกนดินเหนียวที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ด้วยความยาวทั้งสิ้นกว่า 4,860 เมตร เป็นโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 สร้างขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ำป่าสัก เพื่อแก้ไขภัยแล้งและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในช่วงน้ำหลาก กิจกรรมที่เป็นจุดเด่นของที่นี่ก็คือการนั่งรถรางไปตามแนวเขื่อนระยะทางกว่า 10 กิโลเมตร ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้ชมบรรยากาศความสวยงามสองข้างทาง พร้อมด้วยหอชมเมือง เพื่อได้มองทิวทัศน์ของเมืองลพบุรีได้ครบรอบ 360 องศา เรียกได้ว่าบรรยากาศดีและสวยงามเหมาะสมแก่การพักผ่อนอย่างยิ่ง

  ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม ลพบุรี

  โทร. 036 494 291