ทุ่งทานตะวัน04 Aug 2017

ทุ่งทานตะวัน

หากพูดถึงทุ่งทานตะวันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ก็ต้องที่จังหวัดลพบุรี ที่นี่มีทุ่งทานตะวันมากที่สุดถึงประมาณ 3 แสนไร่ หากต้องการจะไปเที่ยวชมเราแนะนำเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง มกราคม ดอกทานตะวันจะบานสะพรั่งเหลืองอร่ามสุดสายตา สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการอยากจะจอดลงไปถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศ ทางจังหวัดก็ได้จัดจุดท่องเที่ยวเอาไว้ อยู่หลายจุดด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น จุดแรกจากแยกแคพุระยะทางประมาณ 10 - 15 กิโลเมตร จุดที่สอง เลี้ยวขวาจากสี่แยกตลาดซอยไปเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ หรือจะเป็นบริเวณเขาจีนแล จะเป็นจุดที่สวยที่สุดเพราะจะมีฉากหลังเป็นภูเขาสูงต่ำลดหลั่นกันไป

  ตั้งอยู่ครอบคลุมทั้งอำเภอเมือง อำเภอพัฒนานิคม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี