พระปรางค์สามยอด04 Aug 2017
พระปรางค์สามยอด

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เป็นสถาปัตยกรรมของปราสาทศิลาแลงเขมรที่เรียงต่อกัน 3 องค์ เชื่อมต่อกันด้วยมุขกระสัน โดยวางตัวในแนวเหนือ-ใต้หันหน้าสู่ทิศตะวันออก ช่างได้ตั้งใจใช้ศิลาแลงฉาบกับปูนในการก่อสร้าง ตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธสถานให้กับเมืองละโว้ หรือ ลพบุรี ปัจจุบันนั้นเหลือไว้เพียงผนัง 2 ข้าง และผนังหุ้มกลองทางด้านทิศตะวันออก ส่วนเครื่องบนพังทะลายไปหมดแล้ว เหลือให้คงเห็นกันเพียงซุ้มหน้าต่างทางทิศเหนือ แต่ถึงอย่างไรก็ตามพระปรางค์สามยอดก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดลพบุรี

  ตั้งอยู่ที่ 15 ถนน ปรางค์สามยอด ตำบล ท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี