อุทยานนกน้ำทะเลน้อย04 Aug 2017

เขตห้ามล่าสัตว์ทะเลน้ำ

 “อุทยานนกน้ำทะเลน้อย” โดยได้รับการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เมื่อปี พ.ศ. 2518 ถือเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศไทยที่มีเนื้อที่ประมาณ 285,625 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง สงขลา และนครศรีธรรมราช พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบริมทะเลสาบ ประกอบด้วยนาข้าว ป่าพรุ และทุ่งหญ้า รวมกันประมาณ 94% ส่วนที่เหลืออีก 6% เป็นแอ่งน้ำ ผู้มาเยือนจะได้สัมผัสถึงความงาม ของหลากพันธุ์ไม้น่าสนใจ รวมทั้งความน่ารักของสัตว์โลกนานาชนิดภายในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าฯ แห่งนี้

ที่มาข้อมูล https://thai.tourismthailand.org/

ภาพจากแฟนเพจ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง

 การเดินทาง

จากตัวเมืองพัทลุงใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4048  (พัทลุง-ควนขนุน) ประมาณ 32 กิโลเมตร เป็นทางราดยางมีป้ายบอกทางตลอด

ข้อมูลติดต่อ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง  ตำบล พนางตุง อำเภอ ควนขนุน พัทลุง 93150