วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร04 Aug 2017

วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร


วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่ที่นักเดินทางนิยมมาสักการะขอพรเมื่อมาเยือนสุพรรณบุรีจากการสันนิษฐานโบราณวัตถุสำคัญของวัด คือ พระปางปาลิไลยกะ ซึ่งชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า หลวงพ่อโต กะประมาณอายุอย่างต่ำสุดคือสร้างก่อนสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี (ก่อน พ.ศ. 1893) อย่างสูงสุดยุคทวารวดีตอนต้น (พ.ศ. 1200) ส่วนองค์พระปาเลไลหรือหลวงพ่อโตนั้น แต่เดิมไม่มีวิหาร ทำเป็นพระพุทธรูปนั่งในคฤห ทอดพระเนตรต่ำ ภายหลังมีผู้ศรัทธาสร้างวิหารต่อออกจากคฤห สันนิษฐานว่าบูรณะในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น

ต่อมาเมื่อมาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ วิหารได้ชำรุดทรุดโทรมลงไป พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าฯให้เจ้าพระยานิกรบดินทร์ที่สมุหนายกเป็นแม่กองปฏิสังขรณ์ทั้งพระวิหารและองค์พระพุทธรูปดังที่ปรากฏในปัจจุบัน

นอกจากนี้ทุกปีที่วัดป่าเลไลยก์วรวิหารจะมีงานเทศกาลสมโภช และนมัสการหลวงพ่อวัดป่าเลไลยก์ 2 ครั้ง คือ ในวันขึ้น 5 – 9 ค่ำ เดือน 5 และเดือน 12

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

การเดินทางพิพิธภัณฑ์ไปวัดป่าเลไลยก์

ตั้งอยู่ริมถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองอยู่ทางฝั่งตะวันตกของลำน้ำสุพรรณ ห่างจากศาลากลาง จังหวัดประมาณ ๔ กิโลเมตร (ใช้ทางหลวงหมายเลข 340 กม.95) ให้เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 321 ผ่านศาลหลักเมือง  วัดตั้งอยู่ กม.161