บ้านผาหมอน04 Aug 2017

บ้านผาหมอน

https://www.facebook.com/CHOMTHONGCHIANGMAI/photos/a.621439844580268.1073741849.137490329641891/1502453783145532/?type=3&theater

  บ้านผาหมอน ถิ่นฐานของกลุ่มกะเหรี่ยงลุ่มน้ำแม่กลาง อยู่ในหุบเขานาขั้นบันได บริเวณตอนกลางของพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ตั้งของหมู่บ้านล้อมรอบไปด้วยป่าผสม ระหว่างป่าเบญจพรรณและป่าดิบเขาที่อุดมสมบูรณ์และอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,200 เมตร สภาพอากาศในเขตบ้านผาหมอน ค่อนข้างหนาวเย็น ลำห้วยธรรมชาติมีน้ำไหลตลอดทั้งปี พื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่การเกษตรมีความลาดชัน บางส่วนของพื้นที่ได้ถูกกันออกจาก เขตอุทยานแล้ว โดยเฉพาะพื้นที่การเกษตร

ที่ตั้ง :  บ้านเลขที่ 29/1 ม.8 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่  50160

เบอร์โทรศัพท์ :  081-1664344 

เว็บไซต์ https://www.facebook.com/CHOMTHONGCHIANGMAI/posts/372150126196888

การเดินทาง

ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่โดยผ่านอำเภอหางดง – สันป่าตอง - จอมทอง ระยะทางจากเชียงใหม่ ถึง บ้านผาหมอน 100 เมตร

ที่มา : https://www.facebook.com/CHOMTHONGCHIANGMAI/posts/372150126196888