ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง04 Aug 2017

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอยู่ในบริเวณเดียวกันกับอุทยานมังกรสวรรค์ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี เดิมเป็นศาลไม้ทรงไทย มีเทวรูปพระอิศวร และพระนารายณ์สวมหมวกเติ๊ก (หมวกทรงกระบอก) สลักด้วยหินสีเขียว ปัจจุบันได้สร้างศาลเป็นรูปวิหารและเก๋งจีน

เจ้าพ่อหลักเมืองเป็นพุทธประติมากรรมสลักบนแผ่นหินแบบนูนต่ำ ในพุทธศาสนาลัทธิมหายาน แบบศิลปะเขมรอายุราวประมาณ 1,300-1,400 ปีมาแล้ว มีพระนามว่า พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร หรือที่เรียกกันว่า พระนารายณ์สี่กร เป็นที่สักการะบูชาของชาวสุพรรณบุรีทั้งเชื้อสายไทยและเชื้อสายชาวจีน

สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะมาชมขบวนแห่ของศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ควรจะมาในช่วงเทศกาลสารทจีนซึ่งจะมี “ประเพณีทิ้งกระจาด ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี” เป็นงานประจำปีของสุพรรณบุรี

โดยขบวนแห่จะอัญเชิญเจ้าพ่อหลักเมืองไปรอบตัวเมืองสุพรรณ และยังมีการแสดงของขบวนต่าง ๆ เช่น ขบวนกลองศึก และสิงโต วูซู ขบวนเทพธิดาโปรยดอกดาวเรือง ขบวนเอ็งกอบู๊ ขบวนมังกร 9 เซียน เป็นต้น

ที่ตั้ง :  491/1 หมู่ 1 ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี