ดอยอ่างขาง04 Aug 2017

ดอยอ่างขาง

  https://thai.tourismthailand.org

  หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติยอดนิยมของเชียงใหม่ ที่ทุกปีจะมีนักเดินทางพากันไปรับลมหนาว มากมายบนดอยอ่างขาง ดอยอ่างขางนั้นตั้งอยู่บนทิวเขาแดนลาว มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,400 เมตร และมียอดดอยสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางถึง 1,928 เมตร อากาศบนดอยอ่างขางจะหนาวเย็นตลอดปี โดยเฉพาะในช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม อากาศจะหนาวจัดจนทำให้น้ำค้างกลายเป็นน้ำค้างแข็ง ซึ่งเรามักได้รับฟังรายงานถึงการเกิดแม่คะนิ้งหรือน้ำค้างแข็งบนยอดดอยแห่งนี้อยู่เสมอ

เวลาเปิดทุกวัน 24 ชั่วโมง

ที่ตั้ง :  ดอยอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

เบอร์โทรศัพท์ : 0 5381 0765-8 ต่อ 104 , 108

การเดินทาง

โดยรถยนต์ รถยนต์ใช้ทางหลวงหมายเลข 107 สายเชียงใหม่-ฝาง ประมาณกิโลเมตรที่ 137 จะมีทางแยกซ้ายมือเข้าบ้านยางที่ตลาดแม่ข่า เข้าไปอีกประมาณ 25 กิโลเมตร เป็นทางลาดยาง สูงและคดเคี้ยว ต้องใช้รถสภาพดีและมีกำลังสูง คนขับชำนาญ
โดยรถประจำทาง  เช่ารถสองแถวได้ที่ตลาดแม่ข่า รถประจำทาง จากอาเขตช้างเผือก นั่งรถสายเชียงใหม่-ฝาง,
เชียงใหม่-ท่าตอน, เชียงใหม่-แม่อาย มาลงหน้าทางขึ้นดอยอ่างขาง แล้วต่อรถสองแถวอีก 25 กิโลเมตร
ที่มา : https://thai.tourismthailand.org