ถนนคนเดินเชียงใหม่04 Aug 2017

ถนนคนเดินเชียงใหม่

  https://thai.tourismthailand.org/

  สองวันเต็มๆ ทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์ ที่ถนนทั้งสายจะกลายเป็นถนนที่รองรับคลื่นมนุษย์ซึ่งพากันมาเดินช็อปปิ้ง จับจ่ายซื้อหาสินค้าที่ระลึก ซึ่งเชียงใหม่นั้นน่าจะเรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของถนนคนเดินที่ยิ่งใหญ่ในเมืองไทยเลยทีเดียว และจากถนนคนเดินสองสายในอำเภอเมืองที่มีชื่อเสียงอย่างมากมายในหมู่นักท่องเที่ยวแล้ว ยังได้แพร่หลายออกไปสู่อำเภอใหญ่ๆ ของเชียงใหม่อย่างไม่ยอมน้อยหน้ากันเลยทีเดียว  ถนนคนเดินที่…ห้ามพลาดได้แก่  ถนนคนเดินวัวลาย อยู่ที่ถนนวัวลาย ใกล้กับประตูเมืองเชียงใหม่ เปิดเฉพาะวันเสาร์ เวลาประมาณ 17.00 - 22.00 น. ถนนคนเดินท่าแพ อยู่บริเวณประตูเมืองท่าแพต่อไปยังถนนราชดำเนิน เปิดเฉพาะวันอาทิตย์ เวลาประมาณ 17.00 - 22.00 น. กาดต้อนกองจัดขึ้นทุกวันเสาร์ช่วงเช้าณชุมชนสันทรายต้นกอกตำบลฟ้าฮ่าม ที่นี่มีสินค้าพื้นเมือง อาหารพื้นเมือง ถนนคนเดินสายหัตถกรรมสันกำแพงโดยจัดขึ้นทุกวันเสาร์เวลา 15.00-22.00 น.และถนนคนเดินยางเนิ้ง อำเภอสารภี บริเวณถนนสายต้นยาง เส้นทางเชื่อมลำพูนเชียงใหม่ จัดขึ้นทุกวันเสาร์เวลาประมาณ 17.00 น. เป็นต้นไป

การเดินทาง

ถนนคนเดินแต่ละที่มีรถแดงไปถึง
ที่มา : https://thai.tourismthailand.org