เชียงใหม่ ไนท์ ซาฟารี04 Aug 2017

เชียงใหม่ ไนท์ ซาฟารี

  https://thai.tourismthailand.org

  สนุกไปกับการชมชีวิตสัตว์ตอนกลางคืนซึ่งอาจไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยครั้งนัก ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ที่ดำเนินการภายใต้องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ที่นี่ประกอบด้วย ส่วนแสดงสัตว์ และส่วนที่พักรีสอร์ท ส่วนแสดงสัตว์ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของโครงการฯ จุดน่าชมได้แก่  จุดแรก คือ Jaguar Trail ซึ่งมีทะเลสาบ (Swan Lake) ขนาดระยะทาง 1.2 กม. ไว้ให้เดินพักผ่อนตามอัธยาศัย ระหว่างทางจะพบกับสัตว์ป่ามากกว่า 400 ตัว หรือ 50 ชนิด อาทิเช่น เสือขาว เสือจากัวร์ หนูยักษ์คาปิลาลา เสือลายเมฆ สมเสร็จบราซิล ม้าแคระ ฮิปโปแคระ ลิงอุรังอุตัง เสือดำ ฯลฯ  จุดที่สอง คือ Predator Prowl เป็นจุดแสดงสัตว์ป่าประเภทสัตว์กินเนื้อ ซึ่งเป็นสัตว์นักล่าที่มีความดุร้าย ประมาณ 200 ตัว อาทิเช่น เสือโคร่งขาว เสือโคร่งอินโดจีน เสือโคร่งเบงกอล สิงโต หมาป่า หมีควาย เป็นต้น นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมได้โดยนั่งรถขนาด 60 ที่นั่งเป็นระยะทาง 2.13 กม.  จุดที่สาม คือ Savanna Safari ส่วนแสดงสัตว์ป่าประเภทสัตว์กีบและสัตว์กินพืช ที่มีถิ่นอาศัยในแถบทุ่งหญ้าสะวันนา ประมาณ 320 ตัว อาทิเช่น เลียงผา กวางผา กระทิง แรดขาว ไฮยีน่า เสือชีต้า ฯลฯ

เวลาเปิด วันอังคาร - วันอาทิตย์ 08.30 - 16.30

ที่ตั้ง :  อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ในพื้นที่ตำบลแม่เหียะ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง

เบอร์โทรศัพท์ : 0 5399 9079

การเดินทาง

เดินทางถ้ามาจากเมืองเชียงใหม่ไปตามถนนห้วยแก้ว ให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 121 ไปอำเภอหางดง ประมาณ 10 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาไปประมาณ 2 กิโลเมตร จะถึงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี


ที่มา : https://thai.tourismthailand.org