บ้านม้ง (แม้ว) แม่สาใหม่04 Aug 2017

บ้านม้ง (แม้ว) แม่สาใหม่

https://thai.tourismthailand.org

สำหรับผู้ต้องการความเงียบสงบ สูดอากาศบริสุทธิ์สดชื่นแล้ว บ้านม้ง แม่ส่าใหม่ คือจุดหมายปลายทางที่จะทำให้ คุณได้สัมผัสกับบรรยากาศเช่นนั้น ที่นี่เป็นหนึ่งในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงเกษตรแห่งหนึ่งของเชียงใหม่ มาถึงที่นี่ นักท่องเที่ยวจะได้ชมวิถีชีวิตและขนบประเพณี แบบดั้งเดิมของชาวบ้านซึ่งประกอบด้วยม้งสองกลุ่ม คือ ม้งลายกับม้งขาว โดยความแตกต่างของม้งทั้งสองกลุ่มนี้ ที่เห็นได้ชัดคือการแต่งกาย นอกจากนี้ยังเพลิดเพลินไปกับผลงานหัตถกรรมพื้นบ้านที่นำผ้าใยกัญชงมาทอเป็นผืน ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวม้งที่สืบต่อกันมานานหลายชั่วอายุคน และที่พลาดไม่ได้เลยคือการแสดงพื้นเมือง ของชาวบ้านในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น ประเพณีปีใหม่ม้งที่มักจัดขึ้นในช่วงต้นเดือนมกราคมของทุกปี

เวลาเปิด วันจันทร์ – วันอาทิตย์08.00 - 17.00

ที่ตั้ง :  ถนนแม่ริม - สะเมิง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

เบอร์โทรศัพท์ : +66 5324 8604,  +66 5324 8607

การเดินทาง

ตั้งอยู่ที่ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 35 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ใช้เส้นทางแม่ริม – สะเมิง โดยเลี้ยวไปทางซ้ายมือตรงกิโลเมตรที่ 12 จากนั้นเข้าไปอีก 7 กิโลเมตร เนื่องจากสภาพทางเข้าบ้านม้งเป็นลูกรัง และมีความสูงชันตลอดทาง จึงจำเป็นต้องใช้รถขับเคลื่อน 4 ล้อ เท่านั้น บางจุดต้องอาศัยการเดินลัดเลาะไปตามทางในภูเขา

 ที่มา : https://thai.tourismthailand.org