บ้านสีกายเหนือโฮมสเตย์ หนองคาย03 Aug 2017
บ้านสีกายเหนือโฮมสเตย์ หนองคาย


ชุมชนริมน้ำโขง ช่วงสงกรานต์หน้าหมู่บ้านจะเป็นหาดทรายทอดยาวริมน้ำโขง สามารถชื่นชมบรรยากาศริมโขงได้ทั้งช่วงเช้าและเย็น"บ้านสีกาย" เป็นหมู่บ้านอยู่ไม่ห่างจากจังหวัดหนองคายมากนัก อยู่บริเวณราบลุ่มติดแม่น้ำโขง เมื่อปี พ.ศ.2543 ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค เริ่มเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาชมปรากฏการณ์ ดังกล่าวมากซึ่งทำให้ที่พักมีจำนวนไม่เพียงพอผู้ว่าราชการจังหวัดจึงมีแนวคิดพัฒนาโฮมสเตย์ เนื่องจากเห็นว่าชุมชนมีความพร้อมในหลายด้าน ด้วยอัธยาศัยอันดีงามและความพร้อมในการต้อนรับ ทำให้บ้านสีกายมีผู้มาใช้บริการตลอดปี

การเดินทาง

จากอำเภอเมืองหนองคาย ใช้เส้นทาง 212 ไปทางอำเภอโพนพิสัย มีป้ายบอกทางเข้า อบต. สีกาย โฮมสเตย์อยู่ฝั่งตรงข้าม

โทรศัพท์มือถือ : 089 - 577 -4267

คุณสุกัญญา  โพธิ์จินดา โทร. 089-5744813

อบต. สีกาย โทร. 089-5691089

Email : [email protected]

สำนักพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย โทร. 042-420745, 042-423307